Завдання

шкільного методичного об’єднання

учителів суспільно-гуманітарного циклу

Безруківського НВК

на 2011 – 2012 навчальний рік

1. Роботу ШМО спрямувати на підвищення ефективності уроку

2. Продовжувати роботу з обдарованими дітьми.

3. Сприяти розвитку творчих здібностей учнів

4. Використовувати ІКТ у навчально-виховному процесі.

5. Застосовувати нестандартних форми та методи на уроках.

6. Продовжити роботу над особистісно орієнтованим навчанням.

Директор НВК Ю.М.Безрук

Керівник ШМО В.А.Гужва

Якісний склад учителів

суспільно-гуманітарного циклу

Безруківського НВК

у 2011 – 2012 н.р.

№ пп

П.І.Б. учителя

Навчальний заклад, який закінчив

Предмет, який викладає

Категорія

Курси

Педагогічний стаж

1.

Безрук

Юлія

Миколаївна

ХДПУ ім. Г.С.Сковороди

Світова література

вища

2011

19

2.

Гаврішкевич

Інна

Валеріївна

ХДУ ім. М.Горького

Українська мова та література, світова література

І

2009

14

3.

Гужва

Вікторія

Анатоліївна

ХНУ ім. В.Н.Каразіна

Українська мова та література, світова література

Вища

2011

20

4.

Безрук

Інна

Володимирівна

ХНУ ім. В.Н.Каразіна

Англійська мова

спеціаліст

-

3

5.

Гирява Ольга Володимирівна

студентка

ІІІ курсу

ХДПУ ім. Г.С.Сковороди

Англійська мова

-

-

-

6.

Рєзніков Володимир Васильович

ХДУ ім. М.Горького

історія

спеціаліст

-

6,5

Директор НВК Ю.М.Безрук

Керівник ШМО В.А.Гужва

Організація

самоосвіти учителів

суспільно-гуманітарного циклу

Безруківського НВК

у 2011 – 2012 н.р.

№пп

П.І.Б учителя

Тема самоосвіти

1.

Безрук Юлія Миколаївна

Нестандартні форми та методи на уроках світової літератури

2.

Гаврішкевич Інна Валеріївна

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури

3.

Гужва Вікторія Анатоліївна

Організація особистісно орієнтованого навчання на уроках української мови та літератури

4.

Безрук Інна Володимирівна

Інноваційні технології на уроках англійської мови

5.

Рєзніков Володимир Васильович

Розвиток критичного мислення на уроках історії засобами наочності

6.

Гирява Ольга Володимирівна

Гра як метод активізації пізнавальної діяльності на уроках англійської мови

Директор НВК Ю.М.Безрук

Керівник ШМО В.А.Гужва

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор БезруківськогоНВК

_____________Ю.М.Безрук

План роботи

шкільного методичного обєднання

учителів суспільно-гуманітарного циклу

Безруківського НВК

у 2011 – 2012 н.р.

№пп

Тема

Відповідальний

Термін виконання

Відмітка про виконання

І засідання

Серпень

1.

Обговорення методичних рекомендацій щодо оформлення класного журналу, методичних посібників щодо викладання української мови та літератури, світової літератури, історії, англійської мови

Гаврішкевич І.В., заступник директора з НВР

Гужва В.А., керівник ШМО

Вересень

2.

Організація та розподіл доручень між членами ШМО, затвердження плану роботи ШМО, ознайомлення з графіком проведення РМО

Гужва В.А.

вересень

3.

Підготовка до зустрічі із письменниками рідного краю (Махонін В.С., Моісєєва Л.О.), конкурсу ораторського мистецтва та І(шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Члени ШМО

вересень-жовтень

4.

Ознайомлення учителів суспільно-гуманітарного циклу, що атестуються у 2011 – 2012 н.р., з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників ( Гужва В.А., Гаврішкевич І.В., Безрук І.В.)

Безрук Ю.М., директор НВК

вересень

ІІ засідання

Жовтень

1.

Обговорення заходів РМО учителів англійської мови, проведених на базі закладу (Островерх В.М., Безрук І.В.)

Гужва В.А., керівник ШМО

жовтень

2.

Підготовка до ІІ (районного)етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, робота з обдарованими учнями

Гаврішкевич І.В., заступник директора з НВР,

члени ШМО

жовтень

3.

Доповідь на тему: «Комунікативне спрямування навчання рідної мови»

Гужва В.А.

жовтень

ІІІ засідання

Січень

1.

Підведення підсумків роботи ШМО за І семестр 2011-2012 н.р.

Гужва В.А., керівник ШМО

січень

2.

Вивчення системи роботи учителів, що атестуються у 2011 – 2012 н.р.

Безрук Ю.М., Гаврішкевич І.В.

члени ШМО

січень - березень

3.

Підготовка до предметного тижня, проведення уроків та виховних заходів

Члени ШМО

лютий - березень

ІVзасідання

Березень

1.

Доповідь «Розробка мультимедійних презентаційних проектів у середовищі PowerPoint для подання навчального матеріалу з української літератури

Гаврішкевич І.В.

березень

2.

Обговорення проведених уроків та виховних заходів

члени ШМО

березень

3.

Підготовка до ДПА

Гужва В.А., керівник ШМО

квітень-травень

Vзасідання

травень

1.

Підведення підсумків за 2011 – 2012 н.р. Виїзне засідання ШМО (за домовленістю)

Гужва В.А., керівник ШМО

травень

Керівник ШМО В.А.Гужва

Протокол №1

Засідання ШМО учителів суспільно-гуманітарного циклу

від 31.08.2011 року

Присутні – 5 чол.

Відсутні - - чол..

Порядок денний

1. Обговорення методичних рекомендацій щодо оформлення класного журналу, методичних посібників щодо викладання української мови та літератури, світової літератури, історії, англійської мови

2. Організація та розподіл доручень між членами ШМО, затвердження плану роботи ШМО, ознайомлення з графіком проведення РМО

3. Підготовка до зустрічі із письменниками рідного краю (Махонін В.С., Моісєєва Л.О.), конкурсу ораторського мистецтва та І(шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

4. Ознайомлення учителів суспільно-гуманітарного циклу, що атестуються у 2011 – 2012 н.р., з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників ( Гужва В.А., Гаврішкевич І.В., Безрук І.В.)

І. СЛУХАЛИ: Гаврішкевич І.В., заступника директора з НВР, яка ознайомила присутніх з Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у основній та старшій школі у 2011 – 2012 навчальному році та переліком навчальних програм, підручників та посібників, затверджених листом МОНУ 1/9-11 ВІД 07.07.2010 року.

УХВАЛИЛИ

1. У роботі керуватися чинними Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу у основній та старшій школі у 2011 – 2012 навчальному році та користуватися навчальними програми, підручниками та посібниками, затвердженими листом МОНУ 1/9-11 ВІД 07.07.2010 року.

ІІ. СЛУХАЛИ: Гужву В.А., керівника ШМО, яка запропонувала проект плану роботи ШМО та ознайомила з графіком проведення РМО на 2011 – 2012 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи ШМО

ІІІ. СЛУХАЛИ: Безрук Ю.М., директора НВК, яка повідомила про заплановану зустріч 15.09.2011 року з письменниками рідного краю Махоніним В.С. та Моісєєвою Л.О.

Гужву В.А., яка повідомила про підготовку до шкільного етапу конкурсу ораторського мистецтва «Вірю в майбутнє твоє, Україно!»

Гаврішкевич І.В. запропонувала до 30.09.2011року розробити завдання І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

УХВАЛИЛИ:

  1. До 07.10.2011 року провести шкільний етап конкурсу ораторського мистецтва «Вірю майбутнє твоє, Україно!», визначити учасника районного конкурсу.
  2. До 30.09.2011 розробити завдання І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та провести шкільний етап згідно з графіком.

ІV. СЛУХАЛИ: Безрук Ю.М., директора Безруківського НВК, яка ознайомила учителів, що атестуються з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

УХВАЛИЛИ:

  1. Керуватися чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

Голова зборів В.А.Гужва

Секретар І.В.Гаврішкевич

Протоколу №2

засіданняшкільного методичного об’єднання

учителів суспільно-гуманітарного циклу Безруківського НВК

від 21.10.2011 року

Присутні: усі члени ШМО

Відсутні: -

Порядок денний

1. Обговорення науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської ОДА №526 від 05. 10. 2011 «Про затвердження науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у ЗНЗ Харківської області»

2. Обговорення заходів РМО учителів англійської мови Островерх В.М. та Безрук І.В., проведених на базі закладу

3. Доповідь на тему «Комунікативне спрямування навчання рідної мови»

4. Підготовка до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, робота з обдарованими дітьми

І. СЛУХАЛИ:

ГУЖВУ В.А., керівника ШМО учителів суспільно-гуманітарного циклу Безруківського НВК, яка ознайомила з науково-методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської ОДА №526 від 05. 10. 2011 «Про затвердження науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у ЗНЗ Харківської області» , та з наказом відділу освіти Дергачівської РДА № 221 ВІД 17.10.2011 «Про затвердження заходів щодо вивчення науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у ЗНЗ району».

УХВАЛИЛИ:

У 2011 – 2012 навчальному році керуватися чинними науково-методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської ОДА №526 від 05. 10. 2011 «Про затвердження науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у ЗНЗ Харківської області».

ІІ. СЛУХАЛИ:

Островерх В.М., Безрук І.В., учителів англійської мови. Проаналізували проведені 10.10.11 заходи на базі Безруківського НВК . Безрук І.В. зазначила, що на уроці застосовано інноваційні технології, ігрові моменти з метою закріплення знань.

ВИСТУПИЛИ:

Гаврішкевич І.В. завдання, поставлені на уроці були виконані, застосовані різноманітні форми та методи у роботі, що сприяють розвитку творчих здібностей учнів.

Безрук Ю.М., директор НВК, член ШМО, зазначила, що урок та захід проведені учителями на високому науковому рівні, методично грамотно.

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати урок та захід проведеними на високому науковому рівні, методично грамотно.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Гужву В.А., керівника ШМО. Доповідь тему «Комунікативне спрямування навчання рідної мови».Наголосила, що формування комунікативної компетенції є важливою складовою сучасної мовленнєвої освіти. Розповіла про форми та методи, що сприяють розвитку комунікативності, про інтерактивні методи навчання, інноваційні технології на уроках рідної мови.

УХВАЛИ:

Інформацію керівника ШМО взяти до відома

IV. CЛУХАЛИ:

Гаврішкевич І.В., заступника директора з НВР, члена ШМО. Ознайомила присутніх із наказом Головного управління освіти і науки №479 від 20.09.2011 «Про проведення І (шкільного), ІІ (районного) та підготовку до ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у Харківській області у 2011 – 2012 навчальному році» та наказом відділу освіти Дергачівської РДА № 203 від 03.10.2011 «Про проведення І (шкільного), ІІ (районного) та підготовку до ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у Дергачівському районі у 2011 – 2012 навчальному році»

УХВАЛИЛИ:

Підготувати команду закладу для участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Голова В.А.Гужва

Секретар І.В.Гаврішкевич

Кiлькiсть переглядiв: 8821

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.